Tel.Telefonisch boeken? 0031 53 - 230 36 55
Klantenservice SGR, VvKR en Calamiteitenfonds

SGR, VvKR en Calamiteitenfonds

Wij doen er alles aan om je met een veilig en prettig gevoel op reis te laten gaan. Daarom zijn we aangesloten bij volgende (garantie)stichtingen en verenigingen:

 

VvKR

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRIuFBG8WuU

 

SGR-garantie

Berg en Meer is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) onder lidnummer 3391. Je kunt dit hier controleren. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

Berg en Meer is aangesloten bij bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument:

– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.